Kutatók blogja

A dendogram fogalma, jellemzői

A dendogram – más néven: fa diagram – egy grafikus kép, amely a hierarchikus klaszteranalízis eredményét mutatja. Az …

Doboz ábra avagy boxplot diagram

A doboz ábra – más néven: boxplot diagram – a változók eseteinek elhelyezkedését szemlélteti. Az interkvartilis terjedelmet egy …

Diagram készítése, típusai – adatok ábrázolása

Egy diagram készítése során az egyik legfontosabb lépés a megfelelő diagram típusának a kiválasztása. A következőkben bemutatom a …

Mélyinterjú, mint kutatási módszer alkalmazása

A mélyinterjú során a válaszadó a saját szavaival mondhatja el a gondolatait, érzéseit, így sokkal pontosabb információt lehet …

Mit kell tudni a kvantitatív és a kvalitatív kutatási módszerekről?

A kvantitatív kutatási módszerek A kvantitatív kutatás – angolul: quantitative research – egy olyan jellegű módszer, amely lehetőséget …

A tartalomelemzés módszere

A tartalomelemzés a beavatkozás mentes kutatások csoportjába tartozik. Lehetőséget nyújt a háttéresemények alaposabb megismerésére, alkalmas a méllyebb, rejtett …

A szignifikanciaszint jelentése

A szignifikanciaszint – jele:p – az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége. Egy kutatatás során mi választjuk ki, hogy mekkora …

Az aggregálás jelentése és alkalmazása

Az aggregálás – más néven: dimenziócsökkentés, adatredukció- két vagy több objektum egy objektummá való egyesítését jelenti.Ez egy olyan …

Mit jelent a standard hiba?

A standard hiba – angolul: standard error – az a mennyiség, ami méri az átlagok különbségének “nagyságát”. Megegyezik …

Egyetemistaként gyakorlatias példákon keresztül szeretnél tanulni?

Egy bizonyos kritikai-elemzői szemléletmódra
mindenkinek szüksége van.
Minden egyes szám információt rejteget számodra.

Szakértőre van szüksége az adatelemzéshez?

info@spssabc.hu

Vegye fel velünk a kapcsolatot.
Széleskörű megoldásainkat Önnek dolgoztuk ki, azért, hogy az adatelemzés és a kutatások terén segítséget nyújtsunk.