Oszlopdiagram

Az oszlopdiagram – angolul: bar chart – az eloszlások vagy a részekből összetevődő egész alkotóelemeinek egymáshoz való viszonyát (halmozott oszlop) szemlélteti. Főként nominális és ordinális változók ábrázolása során szokás használni. A diagramon érdemes az eredményeket százalékos formában kérni, hogy ne kelljen minden adatot a minta elemszámához viszonyítanunk.
Ordinális mérési szintű változó esetén a változó-kategóriák az x tengely mentén sorba vannak rendezve. A vízszintes tengelyre a lehetséges adatokat, a függőleges tengelyre a hozzájuk tartozó gyakoriságot ábrázoljuk.

Az oszlopdiagram típusai

  1. Egyszerű diagram: egyetlen egy szempont szerint csoportosított adatsor esetén- angolul: simple.
  2. Kétirányú diagram: két egymással logikailag összefüggő adatsor esetén – angolul: clustered.
  3. Osztott diagram: több adatsort ábrázolunk egymásra halmozva egy oszlopon belül.
  4. Az utóbbit összetétel ábrázolására alkalmazzák – angolul: stacked.

A megjeleníteni kívánt adatcsoportokat is megadjuk:

  • A megadott csoportok szerint: summarise of group of cases
  • A kiválasztott változók szerint: summarise of separate variables
  • Minden értéket külön megjelenítünk: values of individual cases

Mikor használjuk?

Amikor a gyakoriságokat, vagy valamilyen mennyiségeket szeretnénk összehasonlítani.
Amikor valamilyen adat időbeli változását szeretnénk bemutatni.

Vélemény, hozzászólás?

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020