A megfelelő statisztikai próba kiválasztása során több szempontot figyelembe kell venni:

  1. Milyen mérési szintűek a változóink?
  2. Hány mintás a statisztikai próba?
  3. Összetartozó, páros vagy független a mintánk?

Megjegyzés: A próba szignifikancia szintjét az eredménnyel együtt kell megadni, mert lehet, hogy a különbség 0,05-ös szinten szignifikáns, de 0,01-es szinten már nem.

Leggyakrabban alkalmazott kétváltozós statisztikai próbák

Minőségi mérési szint: a nominális és ordinális mérési szintű változók tartoznak ide. Mennyiségi mérési szint: az intervallum és az arányskála mérési szintű változók tartoznak ide.

A próba megnevezéseMilyen típusú változók?Hány csoport/minta?Milyen típusú minta?
Khi négyzet próbaCsak minőségiEgymintás-
Fisher tesztCsak minőségiEgymintás-
Egymintás T próbaMinőségi és MennyiségiEgymintás-
Független T próbaMinőségi és MennyiségiKétmintásFüggetlen
Páros T próbaMinőségi és MennyiségiKétmintásPáros
Egyszempontos varianciaanalízisCsak MennyiségiKettőnél többFüggetlen
Wilcoxon próbaCsak minőségiEgymintás-
Mann-Whitney próbaMinimum ordinálisKétmintásFüggetlen
Kruskal-Wallis próbaMennyiségiKettőnél többFüggetlen
Friedman próbaMennyiségiKettőnél többFüggetlen
Pearson-féle korrelációMennyiségiKét adatsorFüggetlen
Spearman korrelációMinimum ordinálisKét összefüggőFüggetlen
Welch próbaMennyiségiKétmintásFüggetlen
Kolmogorov-Smirnov próbaMennyiségiKétmintásFüggetlen

Többváltozós statisztikai próbák

Függő változók számaA próba megnevezése
EgyVariancia- és kovariancia elemzés
EgyRegresszióelemzés
EgyKétcsoportos diszkriminancia elemzés
EgyConjoint elemzés
EgyTöbbváltozós variancia- és kovariancia elemzés
Egynél többKanonikus korreláció elemzés
Egynél többTöbbszörös diszkriminancia elemzés