A Wilcoxon próba a mérések különbségeit rangsorba állítja. A rangsorolás közben az előjelüktől átmenetileg eltekint. A különbségek helyébe azoknak a rangsorát vagyis rangszámát írja, majd a rangszámokat ellátja az eredeti különbségek előjelével. Tehát a Wilcoxon próba nemcsak az előjeleket, hanem a különbségek közötti nagyságrendeket is figyelembe veszi, ezért nagyobb az ereje, mint az Előjelpróbának.

Más néven: Wilcoxon féle előjeles rangpróba, Wilcoxon-féle előjeles rangösszeg próba

A Wilcoxon próba két típusa

  • Egymintás Wilcoxon próba
  • Páros Wilcoxon próba
    Például: Egy kutatás elején és végén ugyanazoknál a személyeknél vizsgáljuk ugyanazokat az adatokat.

A próba alkalmazásának feltételei

Legalább ordinális mérési szint esetében

Mikor alkalmazzuk a Wilcoxon próbát?

A leggyakrabban akkor szokták alkalmazni, amikor a T próba előfeltételei nem alkalmazhatóak, például, amikor nem normális eloszlású a változó.

Wilcoxon próba az SPSS-ben

Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples → √ Wilcoxon