Diagram készítése, típusai – adatok ábrázolása

Egy diagram készítése során az egyik legfontosabb lépés a megfelelő diagram típusának a kiválasztása. A következőkben bemutatom a …

A tartalomelemzés módszere

A tartalomelemzés a beavatkozás mentes kutatások csoportjába tartozik. Lehetőséget nyújt a háttéresemények alaposabb megismerésére, alkalmas a méllyebb, rejtett …

Résztvevő megfigyelés

A résztvevő megfigyelés a kvalitatív kutatások legrégebbi módszere. Először a XIX. században alkalmazták a kulturális antropológusok. Ez az …

Fókuszcsoportos interjú jelentése és megtervezése

A fókuszcsoportos interjú egyfajta csoportos beszélgetés, amelyet a kutató moderál. A kutatás során nemcsak a “mit” és “hogyan” …

Pareto diagram

A pareto diagram egyfajta oszlopdiagram, amelyet főként a gyakorisági sorok ábrázolására használnak. Az ábra a mennyiségi változók megjelenítésére …

Vonaldiagram – idősorok ábrázolására

A vonaldiagram egy olyan ábra, amelyen az adatpontok folyamatos vonallal vannak összekötve. A vizsgált jelenség menetéről, időbeli változásáról …

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020