Pontfelhődiagram

A pontdiagramot mennyiségi változók ábrázolására alkalmazzák. Hátránya, hogy a gyakoriságok nehezen olvashatók le az ábráról. Segítségével két vagy …

Oszlopdiagram

Az oszlopdiagram – angolul: bar chart – az eloszlások vagy a részekből összetevődő egész alkotóelemeinek egymáshoz való viszonyát …

A hipotézis jelentése és típusai a kutatásmódszertanban

A hipotézis jelentése: egy olyan előzetes feltevés, egy feltételes állítás, amelyet meg lehet cáfolni, illetve be lehet bizonyítani. …

Milyen típusú mérési hibák léteznek?

Mérési hibának nevezzük a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbséget. A statisztikai hibák két nagy …

Mit kell tudni a kvantitatív és a kvalitatív kutatási módszerekről?

A kvantitatív kutatási módszerek A kvantitatív kutatás – angolul: quantitative research – egy olyan jellegű módszer, amely lehetőséget …

Hisztogram

A hisztogram egyfajta oszlopdiagram, amelyet főként a gyakorisági sorok ábrázolására használnak. Az ábra a mennyiségi változók megjelenítésére alkalmas. …

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020