Doboz ábra avagy boxplot diagram

A doboz ábra – más néven: boxplot diagram – a változók eseteinek elhelyezkedését szemlélteti. Az interkvartilis terjedelmet egy …

A dendogram fogalma, jellemzői

A dendogram – más néven: fa diagram – egy grafikus kép, amely a hierarchikus klaszteranalízis eredményét mutatja. Az …

A Chronbach alfa mérőszáma

A Cronbach alfa a belső konzisztencia mérőszáma. Ez a mérőszám a skálatételeket az összes lehetséges módon kétfelé osztja …

Az alapsokaság jelentése

Az alapsokaság – más néven: célsokaság, azon személyek összessége, akiket kutatásunk során lekérdezünk. Vagyis nem más, mint a …

Az aggregálás jelentése és alkalmazása

Az aggregálás – más néven: dimenziócsökkentés, adatredukció- két vagy több objektum egy objektummá való egyesítését jelenti.Ez egy olyan …

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020