A terjedelem azt mutatja meg, hogy mekkora értékközben ingadoznak a változó értékei. A terjedelem az adatok változékonyságának „legdurvább” jellemzője, ami a szélsőértékek (minimum-maximum) közötti különbséget jelenti. Ez a szóródás egyik mérőszáma. Azt fejezi ki, hogy mekkora értékközben ingadoznak a változó értékei. Nem szabad összetéveszteni az interkvartilis terjedelemmel - angolul: interquartile range -, amely az első és a harmadik kvartilis különbsége.

Angolul: range

Példa: Egy adott célcsoport havi átlag nettó jövedelme (Ron/hó):
Az adatsor: 600, 700, 800, ... , 950, 980
A terjedelem tehát: 980-600 = 380. Tehát 380 Ron annak az intervallumnak a hossza, amelyen belül a célcsoport havi átlag nettó jövedelme mozog. Azaz a legmagasabb és a legalacsonyabb havi átlagos nettó jövedelem közti különbség 380 Ron.

A terjedelem hátránya

Nagyon érzékeny a kiugróan magas vagy alacsony értékekre.

A terjedelem alkalmazása

A leíró statisztikai elemzés során alkalmazzuk intervallum vagy arányskála mérési szintű változók esetében.

Az SPSS-ben melyik menüpontban állíthatom be?

Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies → Statistics → √ Range

terjedelem beallitasa

Leíró statisztika: Hogyan értelmezem a terjedelmet?

terjedelem ertelmezese

A terjedelem értéke 4. Tehát 4 annak az intervallumnak a hossza, amelyen belül az adataink mozognak.