A leíró statisztikai elemzések során a minimum és maximum mutatókat főként az intervallum, illetve arányskála mérési szintű változók esetében szokták alkalmazni, de ugyanakkor néha ordinális mérési szintű változók esetében is szokás használni. A minimum az adatsor legkisebb értéke, a maximum az adatsor legnagyobb értéke.

Az SPSS-ben melyik menüpontban állíthatom be?

Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies → Statistics → √ Minimum √ Maximum

minimum maximum beallitasa

A minimum és a maximum értelmezése

minimum maximum ertelmezese

A legkisebb érték az 1, ami ebben az esetben azokat a személyeket jelöli, akik egyáltalán nincsenek megelégedve párkapcsolatukkal, míg a maximum érték az 5, amely azokat jelöli, akik teljes mértékben elégedettek párkapcsolatukkal.