A Fisher teszt megmutatja, hogy van-e szignifikáns kapcsolat két nominális mérési szintű változó között. A teszt nullhipotézise: a két minta eloszlása különbözik egymástól. Az SPSS program automatikusan kiszámolja a Fisher teszt eredményét 2*2-es táblák esetén, akkor, amikor lekérjük a khi négyzet tesztet. Azokban az esetekben alkalmazzuk, amikor két nominális mérési szintű változónk közötti kapcsolatot szeretnénk megvizsgálni és mindkét nominális mérési szintű változónak 2 válaszlehetősége van.

Például: Nem: 1-Férfi 2-Nő, Részt vett a felvonuláson?: 1-Igen, 2-Nem.

A Fisher teszt jellemzői

Nem érzékeny az eloszlásra és a mintanagyságra.

A khi négyzet próbát helyettesíti, ha kis elemszámú a mintánk, illetve ha a khi négyzet próba nem alkalmazható.

A Fisher teszt – mikor használjam?

  • 2*2-es kontingenciatáblán és kis elemszámnál használjuk.
  • Amikor nem teljesülnek a khi négyzet-próba alkalmazásainak feltételei, akkor ezt a tesztet használjuk helyette. Kis elemszámú minták esetén használják a leggyakrabban.

A Fisher teszt elemzése

A nők 8%-al többen állították azt, hogy részt vettek a felvonuláson, mint a férfiak. Itt a kérdés az, hogy ez a 8% valóban azt jelenti, hogy a nők ténylegesen érdekeltebbek voltak abban, hogy részt vegyenek a felvonuláson, mint a férfiak? Erre a kérdésre a Fisher teszt szignifikancia szintje fog választ adni.

fisher teszt szignifikancia szintje
Fisher teszt

Itt az Exact Sig. (2-sided) értékét kell figyelni, abban a sorban, ahol a Fisher’s Exact Test van. Ha ez az érték, kisebb, mint 0,05, akkor azt állítjuk, hogy a két változó között szignifikáns kapcsolat van. Esetünkben ez az érték 0,317, ami nagyobb, mint 0,05, tehát a két változó között független kapcsolat van. Nemi megoszlás alapján a válaszadók hasonló arányban vettek részt az adott felvonuláson. Vagyis habár a fériakhoz képest a nők 8%-al többen vettek ezen részt, azonban ez a 8%-nyi különbség a véletlen műve. A teszt eredménye alapján a férfiak és a nők hasonló arányban jelentek meg az adott eseményen.

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020