A klaszteranalízis az adatok csoportosítását jelenti, vagyis az adatok csoportokba való sorolását, figyelembe véve az egyes egyedeknek egy bizonyos ismérv-rendszerben felvett értékeit. Az eljárás értelmes és használható csoportba sorolja az adatokat, ezek a klaszterek. Az egy csoportba került egységek értelmezése a kutató feladata.

Angolul: Cluster analyzis
Példa: Különböző elméletek alapján csoportosíthatóak a vásárlói magatartásformák.

Kiindulópontja az elemek közötti hasonlóság vagy távolság. Minden klaszter elemei viszonylag hasonlók egymáshoz, de különböznek más klaszterek elemeitől. Az elemzés nem tesz különbséget függő és független változó között és a változókon belüli kölcsönös összefüggést vizsgálja. A csoportok száma előzetesen nem ismert, ezek az adatok alapján alakulnak ki. Számos eljárás született a klaszteranalízis módszerén belül, mint például a hierarchikus eljárások és a K-középpontú klaszteranalízis.

Mikor alkalmazzunk klaszteranalízist?

  • Amikor adatainkat csoportosítani szeretnénk.
  • Amikor adatredukcióra van szükségünk.
  • Amikor mélyebben “bele akarjuk ásni magunkat” a változók kapcsolatrendszerébe.

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020