A T-próba nem más, mint az átlagok közti eltérések vizsgálata. Arra a kérdésre ad választ, hogy a mintánk két részsokaságában az átlagok közötti különbség tényleg valós különbség-e vagy ez csak a véletlen műve. A T-teszt esetében nem a t értéke a fontos, hanem a neki megfelelő szignifikanciaszint.

A T próba típusai:

  1. Egymintás T-próba - angolul: One-sample T-test
  2. Páros T-próba - angolul: Paired-Sample T Test
  3. Független mintás T-próba - angolul: Independent-Samples T-test

A T próba előfeltételei

  • Normális eloszlás.
  • Szóráshomogenitás.
  • Az elemszám nagyobb kell legyen, mint 30.