Az egyszempontos varianciaanalízis több független változó középértékének összehasonlítására szolgál. A kétmintás t-próba általánosítása több független csoport esetére. A próba a várható értékeket hasonlítja össze a teljes variancia felbontásával. A több csoport összehasonlítása lényegében a csoportok eloszlásának összehasonlítását jelenti.

Az egyszempontos varianciaanalízis feltételei

  1. A minták függetlenek kell legyenek. Gyakori hiba, hogy orvosi jegyzőkönyvekből, kórlapokból úgy állítanak össze csoportokat, hogy egyes személyek több csoportba is bekerülnek, pl. a betegség előrehaladottsága miatt, vagy mivel többször jelentek meg vizsgálaton. Az ilyen csoportok nem tekinthetők függetlennek.
  2. A minták normális eloszlásúak kell legyenek.
  3. A minták azonos varianciájú populációból kell származzanak. Vagyis minden minta szóródása körülbelül ugyanakkora kell legyen. Ezt a Levene-próbával lehet megvizsgálni.

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020