A leíró statisztikai elemzés során a nominális mérési szint a legkevésbé informatív. Az ilyen mérési szintű változókról tudunk elmondani a legkevesebb információt. Ez a legkevésbé informatív mérési fokozat, hiszen értékei között csak minőségi különbség van. Vagyis nem tudjuk megmondani, melyik érték nagyobb vagy kisebb, mint a másik, csak annyit tudunk, hogy nem egyenlő, nem egyforma, vagyis nem ugyanaz a kettő.

Az elemzéseket, értelmezéseket kereszttáblával, khi négyzet próbával és a nominális változók közötti kapcsolatokat mérő mutatókkal végezhetjük. A leíró statisztikai elemzések során ezt a mérési szintű változót az oszlopdiagrammal, illetve kördiagrammal szokták a leggyakrabban ábrázolni.
Tehát ez a legegyszerűbb mérési szint, amelynek segítségével meghatározott kategóriába sorolhatók a személyek, vállalatok, termékek, márkák,...

Más néven: névleges skála, minőségi ismérv, vagy megállapítható, kvalitatív változó.

Példa 1
Szakképzettség: 1-Szakképzett 2-Szakképzetlen
Példa 2
Nem: 1-Férfi 2-Nő

Nominális mérési szint jellemzői

  • Az értékekkel nem lehet matematikai műveleteket végezni, pl.kivonás.
  • A változó értékei nem állíthatók sorrendbe.
  • Az egységekhez hozzátartozó számértékeknek nincs mértékegysége, tulajdonképpen csupán egy megkülönböztető címkéről beszélhetünk.

Leíró statisztika: Nominális mérési szintű változó elemzése az SPSS-ben

Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies → Statistics →

  • Gyakoriság - Frequencies
  • Módusz - Mode : a középértékek közül ez az egyetlen, amely értelmezhető.

modusz_gyakorisag

Hogyan értelmezzem?

nominalis_valtozo_ertelmezese

A kutatás során összesen 69.353 személyt kérdeztek meg. Nemi megoszlás alapján nem mondhatjuk azt, hogy a férfiak vagy a nők felülreprezentáltak lennének. A megkérdezettek körében közel hasonló az aránya a nőknek és a férfiaknak. A módusz, vagyis a leggyakrabban előforduló érték a 2. Tehát a kutatás során a nők válaszoltak a legtöbben, azonban ilyen esetben, amikor viszonylag hasonló arányokkal találkozunk a móduszt nem kell az elemzésbe beleírni, hiszen nem nyújt semmilyen többlet információt a kutatás eredményeiről.

Mi az, amit még jó tudni erről?

Mit nevezünk Dummy változónak? Válasz: A csakis két változattal rendelkező ismérveket. Más néven: dichotóm / alternatív / Bernoulli változó.
Példa 1: Mi az Ön neme? 1. Férfi 2. Nő
Példa 2: Részt vett Ön a felvonuláson? 1. Igen 2. Nem