Amikor egy minőségi és egy mennyiségi változó közötti kapcsolatot szeretnénk megvizsgálni, akkor vegyes kapcsolat elemzéséről beszélünk. A próba az átlagok közötti különbözőségeket vizsgálja. Az SPSS -ben 3 fajta T próbát lehet alkalmazni: Egymintás T próba, Független mintás T próba és Páros T próba. A következőkben az Egymintás T próbára fogok kitérni.

Angolul: One Sample T Test

Az egymintás t próba feltételei

  • Normális eloszlás.
  • Kis mintaelemszám esetén használható, amikor a mintaelemszám kisebb, mint 30.
  • Legalább intervallum mérési szintű a változó.

Az egymintás t próba alkalmazása

Akkor alkalmazzuk, amikor egy adott értékhez szeretnénk hasonlítani a mintánk átlagát.

Például

Test Variable: A férfiak testmagassága

Test Value: 175 cm

Azt vizsgáljuk, hogy a férfiak testmagassága egy csoportban eltér-e a 175 cm-től vagy sem. Vagyis az intervallum mérési szintű változónk átlagát összehasonlítjuk egy x értékkel, ami ebben az esetben 175.

Az egymintás t próba beállítása az SPSS-ben

Analyze → Compare Means → One – Sample T Test

A Test Variable ablakba visszük át a minimum intervallum mérési szintű változót. Majd a Test Value cellába beírjuk azt az értéket, amivel össze szeretnénk hasonlítani az intervallum mérési szintű változónk átlagát. Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy egy x csoport késési időtartama eltér vagy sem az országos késési időtartamtól.

Az egymintás t próba értelmezése

Egymintás t próba

Itt azt vizsgálom meg, meg hogy a Sig. (2-tailed)  milyen értéket mutat. Esetünkben ez az érték, 0,000 kisebb, mint 0,005, ezért azt állítjuk, hogy szignifikáns különbség van. Ha ez az érték 0,005-nél nem lenne kisebb, akkor azt állítanánk, hogy nincs szignifikáns eltérés.

Mean Difference: Az átlagos eltérés azt mutatja meg, hogy a mintának ezen a változón belül számított átlaga mennyivel tér el az általunk megadott értéktől (Test Value).

95% Confidence Interval of the Difference: Az általunk megadott értéktől való eltérés (Test Value) minimuma és maximuma 95%-os konfidencia-intervallum mellett azt jelenti, hogy az általunk megadott értéktől való eltérés 95%-os eséllyel e két érték (lower és upper) között található.

Mikor használjuk az egymintás T próbát?

Az egymintás t próbát akkor alkalmazzuk, amikor van egy legalább intervallum mérési szintű változónk és ennek az átlagát szeretnénk összehasonlítani egy bizonyos értékkel.

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020