Két független minta medián egyezésének igazolására való eljárás. A nullhipotézis, hogy a két sokaság ugyanabba az eloszlásba tartozik.

Gyakorlatilag a kétmintás t-teszt nem paraméteres megfelelője és majdnem olyan pontos is.

Más néven: a Mann-Whitney U próba, U próba

Alkalmazási feltételei

  • A Mann-Whitney próba alkalmazhatóságának feltétele, az hogy a minták adatai rangsorolhatók legyenek. Tehát minimum ordinális mérési szintű változók esetében alkalmazható.
  • A minták egymástól függetlenek kell legyenek.

Mann Whitney próba az SPSS-ben

Analyze → Nonparametric Tests → 2 Independent Samples → √ Mann-Whitney

A Ranks táblázat utolsó oszlopa azokat a rangszámösszegeket mutatja, amelyek a két csoport közötti eltérés mértékét mérik fel.

Ha p > 0,05, akkor azt állítjuk, hogy nincs eltérés, míg ha p < 0,05 akkor azt állítjuk, hogy van eltérés, vagyis a két vizsgált csoport igenis szignifikánsan különbözik egymástól.

Példa Az iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel gyakorisága tekintetében szignifikáns különbség van a fiúk és a lányok között (p = 0,035).