A módusz fogalma az adatsor leggyakoribb értékét jelzi. Vagyis a módusz nem más, mint az az érték, amelyik a mintánkban a legtöbbször előfordul. A centrális tendenciák, ezen belül a helyzeti középértékek csoportjába tartozik.
Angolul: Mode
Más néven: modális érték
Példa: Kérdés: Mennyi a család havi nettó jövedelme? Módusz: 800 (Ron). A leggyakrabban előforduló érték a 800 (Ron). A legtöbb családnak 800 Ron a havi jövedelme.

A módusz jellemzői

  • Nem függ az összes többi értéktől. Nem érzékeny a szélsőséges értékekre.
  • Nem mindig határozható meg egyértelműen és ha igen, akkor nem biztos, hogy ezt egyetlen érték képviseli. Ez általában folytonos adatsor esetében fordul elő, hiszen ilyenkor több értéknek is lehet ugyanaz a gyakorisága, vagyis több érték is előfordulhat azonos arányban.
  • A szabálytalanul növekvő adatsor esetében nem jellemzi jól a sokaságot!
  • Ha a gyakorisági eloszlást egy poligonnal ábrázoljuk, akkor a módusz a poligon csúcsa.
  • Ha a mutató gyakorisága 80-90%, akkor az azt jelenti, hogy a változónk nem a legmegfelelőbb, hiszen az értékek kevésbé változatosak.

A módusz kiszámítása

Diszkrét változó esetében kiszámításához a gyakoriságokat növekvő sorrendbe kell állítani. A módusz a sor legnagyobb gyakorisággal előforduló értéke lesz. Folytonos változók esetében megvizsgáljuk értékeinket egy gyakorisági görbén és a móduszunk a gyakorisági görbe maximumpontja lesz. Ha az eloszlásunk többmóduszú, akkor az elemzést a sokaságunk részekre bontásával célszerű folytatni.

A módusz fogalma - mikor használjuk ezt a mutatót?

Mind a négy mérési szint esetében alkalmazható: nominális, ordinális, intervallum és arányskála.

Ha leíró statisztikai elemzést végzünk.

A normális eloszlás vizsgálatakor, hiszen egyes statisztikai próbákhoz szükségünk van ahhoz, hogy az adataink normális eloszlásúak legyenek. A módusz, a medián és az átlag értékeinek összehasonlítása által meg lehet ezt vizsgálni.

Imputációs módszerek során is alkalmazzák, amikor az adathiányt középértékkel történő pótlással helyettesítik.

Az SPSS-ben melyik menüpontban találom?

Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies → Statistics → √ Mode

A módusz fogalma és értelmezése

modusz ertelmezese

A leggyakrabban előforduló érték a 2. Tehát nemi megoszlás alapján a megkérdezettek többsége nő.