A kétmintás T próbának két típusa van: a Független mintás T próba és a Páros T próba. A következőkben a Független mintás T próbára fogok kitérni.

Kétmintás T próba: A független mintás t próba beállítása az SPSS-ben

Analyze → Compare Means → Indepentent - Samples T Test

A független mintás t próba értelmezése

fuggetlen mintas T teszt ertelmezese

Azok körében, akik nem vettek részt a felvonuláson viszonylag magasabb az átlagéletkor, mint a felvonuláson részt vevők körében. Tehát lehetséges, hogy a fiatalabb korosztály nagyobb érdeklődést mutatott az esemény iránt, mint az idősebbek. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy az átlagok közötti különbség a véletlen műve-e vagy sem meg kell vizsgálnunk a szignifikancia szintet.

fuggetlen mintas T teszt ertelmezese 2

Mivelhogy p < 0,05 ezért az életkor szórása egyenlő a két alapsokaságban. Vagyis azok körében, akik részt vettek, illetve azok körében, akik nem vettek részt a felvonuláson az életkor szórása egyenlő. Tehát az alsó sorban található t érték szignifikancia szintjét kell vizsgálnunk a továbbiakban. Ez pedig 0,203, ami < 0,05 tehát a két csoport átlagai közti különbség nem szignifikáns. Azaz nem mondhatjuk, hogy az idősebbek vagy a fiatalabbak nagyobb arányban vettek volna részt a felvonuláson.

Amikor egy minőségi és egy mennyiségi változó közötti kapcsolatot szeretnénk megvizsgálni, akkor vegyes kapcsolat elemzéséről beszélünk. Az átlagok közötti különbözőségeket vizsgálja. Az SPSS 3 különböző lehetőséget nyújt ennek a vizsgálatára. A következőkben a három lehetőség közül a független mintás vagy egymintás T próbára fogok kitérni.

A Független mintás T próba feltételei

  • Normális eloszlás.
  • Kis mintaelemszám esetén használható, amikor a mintaelemszám kisebb, mint 30.
  • A minőségi változó dichotóm változó kell legyen.

Mikor használjuk a Független mintás T próbát?

Amikor egy minőségi, dichotóm változó és egy mennyiségi változó átlagait szeretnénk összehasonlítani.