Mit kell tudni a kvantitatív és a kvalitatív kutatási módszerekről?

A kvantitatív kutatási módszerek

A kvantitatív kutatás – angolul: quantitative research – egy olyan jellegű módszer, amely lehetőséget nyújt széleskörű kutatások elvégzésére. A kvantitatív kutatás számszerűsíti az adatokat, és általában statisztikai elemzést alkalmaz. Általában nagyobb populációkat ír le. Módszere: kérdőív.

Hátrányai

Motivációk feltárására nem alkalmas.

Előnyei

  1. Alcsoport mintavétel és összehasonlítások: általánosítható eredményeket lehet nyerni vele.
  2. A felmérés megismételhető és az eredmények összevethetők.
  3. Kutatásvezető szemléletétől kevésbé függ.

A kvalitatív kutatási módszerek

A kvalitatív kutatás – angolul: qualitative research – olyan feltáró jellegű módszer, amely nem eredményez számszerű outputokat. Ez egy minőségi, nem mennyiségi megközelítés. Kis mintán alapul, és a probléma megértését szolgálja.

Kvalitatív kutatási módszerek:

  1. Interjú
  2. Megfigyelés
  3. Dokumentumelemzés
  4. Történeti forráselemzés
  5. Intenzív önreflexió

Az ilyen típusú kutatásokban a konkrét kutatási eszközök nem eleve rögzítettek, hanem a vizsgált kérdés, valamint a vizsgálat célcsoportja határozza meg ezeket.
Kvalitatív technikákat alkalmaznak piackutatások során, antropológiai, szociológiai kutatásokban, média- és gendervizsgálatok során.

Példa: Sík Endre a kádári konszolidáció politikai mechanizmusairól – Szociológiai Szemle, 2001/3.

Vélemény, hozzászólás?

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020