A kutatási terv készítésének mérföldkövei

Egy jól megírt kutatáshoz elengedhetetlen egy átgondolt, alaposan megtervezett kutatási terv. A következő pontokban összegyűjtöttem a legfontosabb lépéseket, amelyeket egy kutatási terv megírása során figyelembe kell venni.

Mi szerepeljen a kutatási tervemben?

1. A kutatás fő kérdései, illetve célja:
Határozd meg, hogy milyen típusú kutatást szeretnél elvégezni: leíró vagy feltáró jellegűt? Dönthetünk úgy, hogy csak leírása koncentrálunk, de ha adataink engedik érdemes magyarázati modelleket is felállítanunk. A kutatási célcsoport pontos behatárolása.

2. Szakirodalmi háttér, illetve kutatási előzmények: Olvasd át a szakirodalmat a kutatott témával kapcsolatban. Milyen eddigi kutatások jelentek meg a témában? Melyek az eddigi kutatási eredmények? –

3. Indoklás: Mi indokolja a kutatási kérdés feltevését – a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája?

4. Hipotézisek kidolgozása

5. Konceptualizálás : meg kell határozni, hogy a kutatás során használt fogalmak alatt pontosabban mit is értünk.

6. Operacionalizálás: meg kell határozd a konkrét mérési eljárásokat, amelyeket alkalmazni fogsz a kutatás során.  Vagyis kidolgozod az interjú illetve a kérdőívednek a kérdéseit.

7. A mintavétel módja, körülményei

8. A kérdőív vagy interjú kérdéseinek kidolgozása

9. Kutatási módszerek: Ismertesd, hogy milyen kutatási módszereket fogsz használni és miért éppen ezeket választottad. Minden típusú kutatási módszernek megvan a maga előnye. Bizonyos kutatási témákban előnyösebb kvalitatív, míg más kutatási témákban a kvalitatív módszerek az ajánlottak. Napjainkban ma már leginkább a kettő ötvözése kezdett a leginkább elterjedté válni. Mi a megfigyelési egység?

Kutatási módszerek típusai: kvantitatív és kvalitatív  módszerek (interjúzás, kísérletek, terepkutatás, stb..).

A kísérlet esetében meg kell határozni a függő és a független változókat.
Interjú készítés esetében ismertetni kell a kérdések kidolgozásának folyamatát, illetve azt, hogy az
interjúkérdések milyen problémadimenziókat operacionalizálnak. Az interjútervet csatolni kell a kutatási tervhez. A megfigyelés esetében írd le a megfigyelési kategóriák kidolgozásának folyamatát és magát a kategóriarendszert.

Kérdőív esetében ismertesd a minta összetételét és a mintavételre vonatkozó eljárást.
Pontosan le kell írni, hogy mekkora lesz a minta, kikből fog állni, és hogyan kerülnek a vizsgálati személyek kiválasztásra. Indokolni kell azt, hogy miért éppen ekkora mintanagyságot, illetve miért éppen ezt a mintavételt választottad.

10. Ismertesd az adatfeldolgozás menetét!
Milyen módon történik az adatok feldolgozása és statisztikai elemzése, illetve hogy a kvalitatív feldolgozás
során milyen kódolási kategóriákat alkalmazol?

11. Felhasznált irodalom

12. Ütemterv, időbeosztás: Ismertesd, hogy a kutatás során milyen határidőket tűztél ki magadnak.

———————————————–

Mit NE tegyél a kutatási terved elkészítése során?

NE szerkeszd meg a kérdőíved vagy az interjúkérdéseket az előtt, hogy eldöntötted volna milyen hipotézisekre szeretnéd építeni a kutatást.

 

Vélemény, hozzászólás?

SPSSABC © Minden jog fenntartva, 2020